Bankspaarhypotheek
 


Banksparen is in Nederland een alternatief voor fiscaal begunstigde verzekeringsproducten waarbij een spaarelement een belangrijke rol speelt. Bij dit alternatief is er geen verzekeringselement. Voor de rest gelden voor het bankspaarproduct zoveel mogelijk dezelfde fiscale voorwaarden.

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om fiscaal gunstig te sparen bij een bank voor de aflossing van de hypotheek .Voor het aflossen van de eigenwoningschuld (hypotheek) kon de woningbezitter van oudsher gebruikmaken van een Kapitaalverzekering Eigen Woning(KEW). De KEW is een levensverzekering die, onder bepaalde voorwaarden, niet belast is in box de rente (uitkering minus inleg) is dan in principe belast in box 1 maar met een vrijstelling. Bij banksparen geldt dezelfde faciliteit. Er wordt dan bij een bank een geblokkeerde spaarrekening (Spaarrekening Eigen Woning) of geblokkeerde beleggingsrekening (Beleggingsrecht Eigen Woning) geopend. De inleg en het rendement mogen alleen worden aangewend om de eigenwoningschuld af te lossen.

De voorwaarden zijn gelijk aan de Kapitaalverzekering Eigen Woning. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De spaarder of belegger heeft een eigen woning.
  • De spaarder of belegger wendt het opgebouwde bedrag aan ter aflossing van de eigenwoningschuld.
  • Er wordt tenminste 15 jaar achtereen ingelegd.
  • De hoogste inleg is niet hoger dan 10x de laagste inleg (bandbreedte-eis van 1:10).